Energiatodistus uudisrakennuksille sekä myytäville ja vuokrattaville kohteille

Energiatodistus on heinäkuusta 2016 lähtien ollut pakollinen asiakirja kaikille uudisrakennuksille sekä myynnin tai vuokrauksen yhteydessä kaikille olemassa oleville rakennuksille rakennusaikaan katsomatta (muutamaa laissa mainittua poikkeusta lukuunottamatta). Vastuu energiatodistuksen hankkimisesta kuuluu kiinteistönomistajalle tai -haltijalle. Laki energiatodistuksesta 50/2013 määrää miten ja milloin energiatodistus laaditaan, kuka on velvollinen sen hankkimaan, miten sitä käytetään ja mikä on todistuksen voimassaoloaika. Lakia täydentää 27.12.2017 voimaan tullut Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta.

Todistuksen voi laatia vain samojen lakien ja asetusten mukaan pätevöitynyt ja ARAn rekisteröimä tekijä. Todistukset rekisteröidään sähköisesti ARAn arkistoon ja ne ovat voimassa 10 vuotta.

Lue lisää energiatodistuksesta