Mikä ihmeen energia­todistus?

Energiatodistus lasketaan rakennuksesta saatavien tietojen ja asetuksilla määrättyjen laskentatapojen ja -välineiden avulla, ja todistus on aina määrämuotoinen. Laskennassa huomioidaan eri energiamuotojen kertoimet, jotka uusiutuivat 1.1.2018 alkaen. Energiatodistusten laadinta olemassa olevalle rakennukselle vaatii aina kohteeseen tutustumisen paikan päällä.

Energiatodistukseen merkitään myös toteutunut kulutus, jos se on saatavilla. Lisäksi siihen kirjataan toimenpide-ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi ja lasketaan niiden vaikutus E-lukuun. Energiatodistuksen laadinnan yhteydessä saadaan arvokasta tietoa siitä, kuinka energiankulutusta voidaan mahdollisesti vähentää.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ylläpitää rekisteriä pätevöityneistä energiatodistusten laatijoista sekä energiatodistusjärjestelmää, jonne kaikki laaditut energiatodistukset lähetetään.

Myynti- ja vuokrausilmoituksissa esitettävä energialuokka

Myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esillä olevassa ilmoituksessa tulee mainita myytävää tai vuokrattavaa kohdetta koskeva energiatehokkuutta kuvaava tunnus (A2018-G2018). Mikäli rakennuksella on voimassa oleva, vuoden 2007 mukaisen lain perusteella annettu energiatodistus, se erotetaan ilmoituksissa alaviitteellä A2007 – G2007. Jos rakennuksella on voimassa oleva, vuoden 2013 mukaisen lain perusteella annettu energiatodistus, se erotetaan ilmoituksissa alaviitteellä A2013 – G2013.

Myynti- ja vuokrausilmoituksissa sekä myyntiaineistoissa ilmoitettavista tiedoista on säädetty valtioneuvoston asetuksella.

Ota yhteyttä